Felix De Block
Zwijndrecht 27 - 7 - 1893 / Brasschaat 24 - 5 - 1959Glazenier en kunstschilder Felix de Block studeert aan de Academie te Antwerpen. Baron Isidoor Opsomer is ondermeer één van zijn leermeesters. De Block leert zijn vak van glazenier in de ateliers Calders, Elaerts en Van Weyck.

Als leerling van Baron Opsomer wordt Felix De Block, in 1920, beloont met de 'Van Leriusprijs'. In 1923 wordt hij met zijn werk, 'De Drenkeling', als tweede geklasseerd in de 'Godecharles-prijs'.

Felix De Block geeft les aan de Kunstambachtsschool te Beveren, aan de school van Decoratieve Kunstopleiding te Antwerpen en aan de Gemeentelijke Academie te Berchem. Marc De Groot, Jos Henderickx, Michielsen, Georges Staes, Joris Van den Broeck, Sander Wijnants en Jan Wouters zijn enkele van zijn leerlingen.

Hij is ook één der promotors van de 'Jaarlijkse Week der Brasschaatse Kunstenaars' en mede-inrichter van de jaarlijkse tentoonstelling van de 'Beeldende Kunst' ter gelegenheid van Brasschaat-Kermis. De Block is ook de grondlegger van het 'Renouveau der Antwerpse Glazenierskunst'. Voor het Dordrechtse kunstblad 'Morksmagazijn', treedt hij op als illustrator.

Alhoewel hij zich pas op latere leeftijd in onze gemeente Brasschaat vestigt, zo rijk aan natuurschoon, draagt hij ten volle bij tot de bloei van het culturele en artistieke leven. Naar hem wordt na zijn overlijden in Brasschaat, een Felix De Blockpad uitgestippeld en onthuld.

Op de tentoonstelling van 'Als ick kan', in 1929, is De Block vertegenwoordigd met drieëntwintig werken. Verscheidene tentoonstellingen vinden plaats, zowel te Brasschaat als op andere locaties.

Een aantal van zijn werken bevinden zich in binnen- en buitenlandse Kerken, Musea en private verzamelingen.Index - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales