alfons annys

 

 

 

Alfons Annys
Brugge 11 - 10 - 1892 / Dresden - Duitsland 1971Glazenier Alfons Annys studeert aan de Academie voor Schone Kunsten te Brugge waar hij de aandacht trekt van professor Van Acker, die gelaatskunde en historische samenstellingen onderricht. Zijn opleiding wordt verder gezet aan de Academie en verscheidene kunstscholen te Parijs. Door de kunstschilder Gustaaf Bernard wordt Annys in de wereld van het kunstschilderen ingeleid.

De familie Annys verdient haar sporen in de glasblazerij en vader Annys is een gewaardeerd portretschilder. Daar de ouders Annys vroeg sterven kunnen zij weinig invloed op hun zoon uitoefenen. Dat neemt niet weg dat de vijftienjarige Alfons het voorbeeld van zijn vader volgt en zich aan het portretschilderen zet. Tijdens zijn verblijf in de Brugse Academie worden er verschillende prijzen behaald. Hier wordt hem ook de gelegenheid gegeven om de verscheidene kunstschatten van vele kerken en historische gebouwen in ons land te bestuderen.

Vooral de glasramen trekken de bijzondere aandacht van Annys en in deze periode leert hij ook het landschap zien en schilderen. Voor zijn verdere opleiding begeeft Alfons Annys zich naar Parijs in Frankrijk, om er in het Louvre de grote meesters te bestuderen. Van Parijs gaat het verder naar de andere grote kunststeden in Frankrijk, om uiteindelijk te Florentië in Italië te belanden. Daar bestudeert hij voornamelijk de mozaïektechniek. Beladen met een schat aan kennis keert hij terug naar Vlaanderen om zich voornamelijk als glasbrander te vestigen.

Een kunst die het meest haar middeleeuwse herinnering bewaard is wel de kunst van het glasbranden. Meer dan een andere plastische kunst leeft zij nog bijna uitsluitend van bestellingen. Het is nochtans alleen maar in onze kerken dat het glasraam stand houdt. In de moderne bouwkunst vinden wij het slechts sporadisch toegepast en zij die verwachten dat het glasraam met de nieuwe constructiemogelijkheden meer in de mode komt, worden teleurgesteld. In de middeleeuwen staat het het glasraam zeer hoog aangeschreven. Een glasbrander is wel de aanzienlijkste van de plastische kunstenaars. Hij staat boven de beeldhouwers en schilders en hij alleen kan een adelstand verwerven.

De kunst van het glasbranden ontstaat hier in de achtste eeuw. De glasbrander, die in het begin slechts kleine stukjes glas ter beschikking heeft, moet in zijn tekening met die kleine vakjes rekening houden. Zijn talent bestaat er dan ook voornamelijk in, om de harmonie te vinden tussen het gekleurde glas en de schikking van de veelvuldige vlakken met de loden aftekening. De honderden verschillende tonaliteiten worden bereikt met fijnegevijzelde edelstenen en metalen in de glasbrij te mengen. De stukken glas worden dan in een oven gebrand die een zeer hoge warmtegraad kan bereiken. Het feit dat het glas heel dikwijls maar zijn kleur krijgt wanneer het die felle hitte heeft doorstaan, is een aanwijzing dat de glasbrander de kennis van de juiste temperatuur en mengverhoudingen goed moet beheersen.

Voor Alfons Annys, veelzijdig kunstenaar en één der bijzonderste van onze glasbranders, is het glasraam ongetwijfeld zijn hoogste uitdrukkingsmiddel. Maar daarnaast is Alfons ook bouwmeester, decorateur, etser, frescoschilder, houtsnijder, illustrator van boeken en tijdschriften, mozaïker, portret en landschapsschilder. Daarbij schrijft hij interessante dingen over kunst, kunstenaars en geleerden.

Hij is ook de gewaardeerde leermeester van talentvolle leerlingen, geeft voordrachten en treedt op als declamator. Al deze bedrijvigheid met zijn kernachtige Vlaamse overtuiging, maakt hem waardig om in mei 1940 als staatsgevaarlijk aangehouden te worden en zijn atelier te zien vernielen. Schilderijen worden doorstoken, glasramen gebroken, oven stukgeslagen, honderden tekeningen en ontwerpen verbrand, kostbare boeken gestolen, de meesterlijk schone reeks 'De Torens van Vlaanderen' in brandglas ...

Alfons Annys is van het ras dat door geen enkele tegenslag wordt verlamd. Nauwelijks uit de gevangenis verlost gaat hij opnieuw aan het werk, vruchtbaarder dan voorheen en met een nog sterkere werklust. De tegenstand die hij ondervindt is voor zijn wilskrachtige persoonlijkheid een weldaad. Het wordt een prikkel om zijn activiteit hoger op te voeren, zijn denkbeelden scherper te omlijnen, nog hardnekkiger te streven naar het doel dat hij zichzelf heeft gesteld. Annys baant zijn weg, bestellingen op bestellingen komen toe. In heel Vlaanderen kan men zijn glasramen bewonderen, maar ook te Montreal, Stockholm, Quebeck, in Duitsland, Engeland en Frankrijk is zijn werk terug te vinden.

Van 1920 tot 1945 verblijft Alfons Annys te Brasschaat, waar zijn atelier gevestigd is aan de Lage Kaart. Hij schildert er ondermeer twee monumentale doeken over Brasschaat. Deze zijn bestemd om, in 1930, het paviljoen van de gemeente Brasschaat te verfraaien op de Wereldtentoonstelling te Antwerpen. Gelijktijdig loopt in 'Zaal OOR', aan de Leopoldstraat te Antwerpen, een individuele tentoonstelling met vijfenvijftig doeken.

Als glazenier plaatst Annys in 1933 glasramen in de H. Hartkerk te Antwerpen en in 1937/38 in de kerk en de doopkapel van Onze-Lieve-Vrouw Middelares en de Heilige Lodewijk, Strijdhoflaan 18, 2600 Berchem. In 1945, na het plaatsen van glasramen in de St. Servatiuskerk te Ravels, verlaat Annys Brasschaat. Hij reist naar Dresden in de D.D.R. en wordt daar aan de Academie, professor Beeldende Kunsten.Index - Artists - Kunstenaars - Artistes - Sales